เกี่ยวกับ YUFE

เพิ่มเติม

หาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานหรือเรียกย่อว่า YUFE ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2494 บน พื้นที่กว่า 625 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของนครคุนหมิงซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองวสันตฤดูเนื่องจากมีอากาศเย็น สบายตลอดปี ในปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ประกาศยกฐานะมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ การเงินยูนนานให้เป็นสถาบันหลักที่สำคัญสำหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำมณฑลยูนนาน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานมีความหลากหลายทางวิชาการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี ความเชี่ยวชาญและโดดเด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารการเงิน

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing